BẢO VỆ DÒNG RÒ – QUÁ TẢI RCBO-30/225

Liên hệ

Số cực: 2P
Dòng định mức In (A): 25A
Dòng rò IΔn (mA): 30mA
Icu (kA): 6kA